<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Toni Martikainen
elokuuta 10, 2016

Kuinka kohtaat asiakkaasi yksilönä

Kävimme Vaasan yliopistossa tapaamassa professori Vesa Routamaata, joka on pitkän uransa aikana työskennellyt paljon ihmisten profiloinnin ja persoonallisuuksien parissa. Vesa tunnetaan myös MBTI-indikaattorin jalkauttamisesta Pohjoismaihin. Koska nykyajan teknologiat ovat helpottaneet ihmisten profilointia, kysyimme Vesalta kuinka yritykset voisivat hyödyntää profilointia paremmin.

Kuinka persoonallisuuksia tai profiileja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa?
Suurin hyöty yrityksille syntyy personoidusta asiakaskohtaamisesta, mutta tällä hetkellä useat yritykset eivät juurikaan huomioi tätä. Nykypäivänä myyjällä tulisi olla hyvä ymmärrys itsestään ja kohtaamastaan ihmisestä, jotta hän osaisi palvella mahdollista ostajaa paremmin.

Mitä konkreettista hyötyä personoidusta kohtaamisesta on?
Hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esille kameran myyntitilanne. Myyjä kuvailee asiakkaan etsimää kameraa yleisesti menemättä sen tarkemmin kameran yksityiskohtiin. Asiakas sen sijaan odottaa kohtaavansa asiantuntijan, joka pystyy kertomaan syvällistä ja tarkkaa tietoa kameran tekniikasta. Kun myyjän persoona tai myyntityyli on väärä, asiakas pitkästyy ja ostaa tuotteen liikkeestä, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet ja persoonan paremmin. 

Tuplaa myyntisi tapaamista edeltävällä profilointikyselyllä 

Miten persoonallisuus voidaan selvittää?
Jokaisella ihmisellä on heitä kuvaavia yksilöllisiä ominaisuuksia, joiden avulla hänen persoonansa saadaan helposti kartoitettua. Kysymällä henkilöltä viihtyykö hän yksin vai muiden seurassa selviää onko kyseinen henkilö introvertti vai ekstrovertti. Myös päätöksenteon lähtökohtia voidaan selvittää esimerkiksi kysymällä tekeekö henkilö päätökset järjellä vai sydämmellä. Persoonan selvitys voidaan tehdä vaikkapa ennen myyntitapaamista lähetettävän lyhyen kyselyn avulla.

Katso koko haastattelu tästä:Jaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi

Lue myös:

Myynti ja markkinointi

Sinustako ZEFin tuleva huippumyyjä?

O lisiko myyntityö ZEFillä sopiva työ sinulle tai ystävällesi? Katso video tehtävästä alla:

Myynti ja markkinointi Asiakaskokemus

Oletko sinä tai tuttusi ZEFin tuleva Customer Success Manager?

Kiinnostaako työskentely Suomen parhaassa työpaikassa (Great Place to Work 2016, 1. sija, Pienet yritykset)? 

Myynti ja markkinointi

Oletko sinä tai tuttusi ZEFin tuleva huippumyyjä?

O Olisiko myyntityö ZEFillä sopiva työ sinulle tai ystävällesi? Katso video tehtävästä alla: