<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Nanny Morris
elokuuta 09, 2016

Mitkä ovat menestyksekkään strategian kulmakivet?

Yrityksen strategian hahmotteleminen on yksi vaativimpia johdon velvollisuuksia. Strategian takaa löytyy usein alan kirjallisuutta, kilpailijoiden liikkeiden tutkimista ja omien tavoitteiden määrittelyä. Vaikka edellämainitut tekijät varmasti helpottavat strategian suunnan löytämistä, ne eivät kuitenkaan johdata ajattelijaa yrityksen bisneksen ytimeen.

Mikä on bisneksen ydin? Tämä on haastava kysymys. Useimmat vastaisivat kysymykseen kertomalla mitä yritys tekee ja millaisella markkinalla se toimii. Bisneksen ydintä määritellessä tulisi kuitenkin keskittyä vain niihin tekijöihin, jotka realisoivat bisneksen suurimman mahdollisen arvon. 

Paneutumalla konkreettisiin toimiin ja tärkeimpiin KPI-lukuihin, voit tunnistaa yritystä eteenpäin vievän voiman. Yrityksen yhtenä mittarina toimii usein liikevaihto. Sen takia on hyvä suunnata katse kohteeseen, joka tuo yritykselle tuon liikevaihdon. Kyseessä on tietenkin yrityksen asiakkaat. Kun asiakkailta kysytään kuinka yrityksen suoriutumista voisi parantaa, on mahdollista tunnistaa vahvuudet ja kehityskohteet tällä osa-alueella. Seuraavassa vaiheessa selvitetään ne tekijät jotka ovat suoraan kytköksissä näihin vahvuuksiin ja kehityskohteisiin. Tällainen selvitysprosessi vaikuttaa yrityksen kokonaisstrategiaan ja sen läpivientiin tulee kiinnittää erityisesti huomiota.

Esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa hyvät myyntiluvut kytketään usein avuliaaseen henkilökuntaan.

Henkilökunnan avuliaisuutta voidaan vahvistaa monin eri keinoin esimerkiksi jatkokoulutuksella, joka myös osaltaan sitouttaa henkilökuntaa. Sitoutunut henkilökunta ei kuitenkaan suoraan kasvata yrityksen liikevaihtoa ja analyyttiselle päättäjälle tämä saattaa vaikuttaa tekijältä, johon ei suunnitelmaa laatiessa tulisi kiinnittää huomiota. Mikäli asiakkaille saman yrityksen edustajan kanssa toimiminen on erityisen tärkeää, on myös työntekijän sitoutuneisuus suuressa roolissa ja tällöin korreloi positiivisesti liikevaihdon kanssa. Näiden kytkösten löytäminen on keskeisessä asemassa kun yrityksen uutta strategiaa ollaan määrittämässä.

Tuplaa myyntisi tapaamista edeltävällä profilointikyselyllä

Sen sijaan, että vietämme satoja tunteja ulkoisten neuvojen parissa, voimme luoda tehokkaan strategian tutkiskelemalla tarkemmin omaa liiketoimintaa ja asiakkaita. 

 Jaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi

Lue myös:

Kyselyt Tiedolla johtaminen

Zeffi ylpeänä esittää: Uusia ominaisuuksia tuotteessamme

Kuuntelemme jatkuvasti asiakkailtamme saatua palautetta ja kehitämme Zeffiä ketterästi. Nyt meidän on ilo esitellä tässä...

Henkilöstön hyvinvointi Kyselyt Tiedolla johtaminen Yrityskulttuuri

Näin analysoit henkilöstökyselyn tulokset

Pienennä poistumaa ja paranna henkilöstön tyytyväisyyttä Henkilöstökyselyjen tehokas käyttö parantaa henkilöstönne hyvin...

Asiakaskokemus Kyselyt Tiedolla johtaminen

Ota kaikki irti asiakaskyselyistä

Kohti rikasta asiakastietoa - pienin askelin ja suurin harppauksin Kyselyvastauksien avulla saat tarkan tiedon asiakasta...