<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Janne Vainikainen
huhtikuuta 15, 2020

Julkaisimme uuden toivotun ominaisuuden Zeffissä

Etenkin henkilöstökyselyjä tekevät ovat pitkään toivoneet mahdollisuutta käyttää osaa taustatiedoista anonyymeissa kyselyissä. Olemme kehittäneet järjestelmää vastaamaan tarpeitanne ja nyt meillä on ilo julkistaa uusia tasoja vastaajien anonymiteettiin.


Kolme anonymiteetin tasoa:

  • Tunnistettu: Voit linkittää kaikki nykyiset ja mahdolliset uudet kontaktien tiedot mukaan tarkasteluun raportoinnissa. Tätä vaihtoehtoa suositellaan käyttämään, ellei anonymiteettiin ole erityistä tarvetta.
  • Anonyymi: Vain erikseen valitut kontaktien tiedot kopioidaan mukaan raportointia varten. Tiedot kopioidaan ja liitetään vastaajaan kutsun lähetyshetkellä ja niitä ei voi enää päivittää myöhemmin. Kontaktia itsessään ei liitetä vastaajaan.
  • Anonymity certified: Vastauksista tehdään täysin anonyymeja ja vastaajat saavat sähköpostiinsa anonyymin vastauslinkin, joka ei sisällä mitään tunnistetta, josta vastaaja voitaisiin päätellä. Vastaajalle anonyymiys viestitään näyttämällä Anonimity Certified -kuvaketta. HUOM! Vastausten muuttaminen täysin anonyymeiksi estää kontaktien mukana tuomiesi taustatietojen (esim. yritys, osasto tai asiakasryhmä) liittämisen tarkasteluun. Jos haluat, voit kysyä nämä asiat kyselyssä liittämättä niitä taustatiedoiksi.

Kuva. Esimerkki anonyymin kyselyn taustatietojen valinnasta.

Kuva 15.4.2020 klo 9.18

Keskimmäinen vaihtoehto, jossa on mahdollista valita raportoinnissa tarvittavia taustatietoja mukaan harkinnan mukaan on uusi ominaisuus. Tunnistettu ja 'anonymity certified' -tasot ovat olleet Zeffissä käytettävissä jo pidempään. Pääset tekemään valinnan vastaajien anonymiteetista kutsuja lähetettäessä.

 

Ole yhteydessä jos haluat kuulla lisää,

Zeffin Customer Success -tiimi

support@zef.fiJaa blogi

Kuinka parhaat kyselyt syntyvät?

Lue myös:

Myynti ja markkinointi Asiakaskokemus Kyselyt

Rakenna oma verkkotestisi helposti

Olet varmasti törmännyt verkossa erilaisiin testeihin, esimerkiksi kampanjoiden yhteydessä. Testin rakentaminen onnistuu...

Myynti ja markkinointi Asiakaskokemus Kyselyt Case Studies

Kuinka Lumon hyödyntää Zeffiä? Vilja Lehtosen puhe Zeffin Timanttipäivässä

Millaisia kokemuksia Lumonilla on kyselyistä Zeffi järjesti 5.5.2020 asiakkailleen Timanttipäivän, jonka puheenvuoroja j...

Myynti ja markkinointi Kyselyt Tiedolla johtaminen Case Studies

Automatisoitu myynnillinen asiakaskokemuskysely - SAKA:n Olli Pietiläisen puhe Timanttipäivässä

Kuinka kerätä liidejä ja suosituksia asiakaspalautteen ohessa Zeffi järjesti 5.5.2020 asiakkailleen Timanttipäivän, jonk...