<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">
zef_logo.png
Ë

Googlen henkilöstötutkimuksen mukaan avainsanoja loistavaan tiimiin ovat luottamus, rakenne ja selkeys, tarkoitus, vaikuttavuus sekä psykologinen turvallisuus.

Lue lisää

Järjestelmällinen tiedonkeruu vaatii koko organisaation kesken rakennettua suunnitelmaa. Näin saadaan selvitettyä organisaation tärkeimmät kohtaamispisteet.

Lue lisää

Keräsimme blogiimme muutamia kikkoja, joiden avulla pystyt välttämään kutsujen luokittelu roskapostiksi ja saat vastaajat aloittamaan vastaamisen kyselyyn.

Lue lisää

Olen nähnyt urallani kukoistavia ja lakastuvia työyhteisöjä. Tehokkaalla työyhteisöllä on tekniset menestymisen eväät; osaaminen, resurssit ja tavoitteet.

Lue lisää

Kannustava mittaaminen hyödyntää niin henkilöstöä kuin yrityksen asiakkaita. Tämä heijastuu täten myös asiakaskokemukseen.

Lue lisää

Yhdessä henkilöstön kanssa rakennettu unelma tai päämäärä, auttaa teitä menestymään paremmin. Katso videolta vinkit yrityskulttuurin kehittämiseen.

Lue lisää

Kun kyselyn sisältö on valmis, on hyvä miettiä kuinka vastaajat löytävät kyselyn. Teimme avuksesi muistilistan, jonka avulla tehostat kyselysi lähettämistä.

Lue lisää

Asiakaspalautekyselyt ovat yritykselle vaivaton kerätä tietoa ja tapa päästä lähemmäs asiakkaiden tarpeita. Nappaa vinkit asiakaspalautekyselyiden tekoon.

Lue lisää

Yksi yleisimpiä tapoja kerätä tietoa on erilaiset verkossa tehtävät kyselytutkimukset, esimerkiksi asiakaspalautekyselyt tai henkilöstökyselyt.

Lue lisää

Tutkimme ZEFin automaattisen eteenpäinohjaamisen mekanismia, jonka avulla vastaaja ohjataan kyselyssä vastauksen annettuaan seuraavaan kysymykseen.

Lue lisää

Asiakaspalvelutyössä reklamaatioiden kohtaaminen on väistämätöntä. Paras valmistautuminen reklamaatioihin tehdäänkin jo ennen varsinaista reklamaatiota.

Lue lisää

Saimme vieraaksemme Tampereen yliopiston puheviestinnän professorin Pekka Isotaluksen. Kysyimme häneltä millaisia vuorovaikutustaitoja jokainen johtaja tarvitsee?

Lue lisää

Suomalaiset organisaatiot mittaavat paljon eri asioita, esimerkiksi toteuttamalla henkilöstökyselyjä. Kyselystä saatavia tietoja hyödynnetään kuitenkin liian harvoin. Miksi näin?

Lue lisää

Palkitseminen on tunnettu tapa kannustaa ihmisiä kyselyiden pariin. Kuinka palkitseminen vaikuttaa vastausprosentteihin ja kyselyillä kerätyn tiedon laatuun.

Lue lisää

Saimme vieraaksemme Vimman Managing Director Sini Vikkulan. Sini on kokenut johtamisen, vuorovaikutuksen ja valmennuksen asiantuntija.

Lue lisää

Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia nopeasti muuttuva maailma tuo esimiestyöhön ja johtamiseen.

Lue lisää

Riippumatta nettitestin teemasta tai tyypistä, onnistuneita nettitestejä yhdistää mielestäni kaksi asiaa. Nämä ovat selkeä tavoite ja kohderyhmän tuntemus.

Lue lisää

Saimme vieraaksemme Suomen ketterimmän videotoimiston, Videolle.fi CMO:n Jenna Peruksen, ja kysyimme hänen mielipiteensä videoiden merkityksestä.

Lue lisää

Montako kysymystä kyselyssä kannattaa olla? Miten hyvä kysymys muodostetaan? Mitä tulisi ottaa huomioon, jotta kyselyn laatu pysyy mahdollisimman korkeana?

Lue lisää

Yrityksessä vallitseva yhteisöllisyys on voimavara, josta johtajan on mahdollista ammentaa vaikutteita myös ulkoiseen viestintäänsä.

Lue lisää