<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Topi Elomaa
syyskuuta 04, 2018

Milloin-asiakaspalautetta-kannattaa kysya

Jokainen yritys on saanut asiakaspalautetta jossain muodossa, olipa sitä itse pyytänyt tai ei. Nykyisin asiakaspalautetta annetaan herkästi niin julkisesti sosiaalisessa mediassa, yksityisissä keskusteluissa kasvotusten kuin yrityksen virallisissa palautekanavissa.

Mikäli organisaation palautteenkeruu on epäsäännöllistä, asiakaslähtöisyyttä on vaikea saavuttaa. Toisaalta, jos palautteenkeruuta tehdään väärässä paikassa väärään aikaan, voi asiakkaan kokemus myös kärsiä. Asiakaspalautteenkeruu tuleekin suunnitella luonnolliseksi osaksi asiakkaan elinkaarta.

Tässä muutama esimerkki tilanteista, jolloin asiakaspalautetta voi kerätä.

1. Ostotapahtuman yhteydessä

Yksi parhaista tilanteista asiakaspalautteen kysymiseen on heti ostotapahtuman jälkeen. Tällöin asiakkaalla on vielä tuoreessa muistissa, miten asiat menivät ja millainen mielikuva teistä on hänelle jäänyt. Tätä palautetta voidaan esimerkiksi kysyä oven suussa olevalla tabletilla tai sähköpostitse lyhyen palautekyselyn avulla.

Mikäli päädyt kysymään palautetta heti ostokokemuksen jälkeen, pyri siihen, että kysyt asioita joihin asiakas voi vastata heti oston jälkeen. Esimerkiksi jos asiakas ei ole päässyt kokeilemaan tuotetta, älä kysy hänen mielipidettään juuri ostamastaan tuotteesta.

2. Ostotapahtuman jälkeen

Useimmiten asiakaspalautetta kysytään vasta, kun asiakas on ehtinyt käyttää hankkimaansa tuotetta tai palvelua. Tällöin hän pystyy ostokokemuksen lisäksi arvioimaan esimerkiksi tuotteen tai palvelun laatua.

Tällainen palaute olisi kuitenkin hyvä kerätä viimeistään viikon sisällä ostotapahtumasta.

3. Vuosittaiset asiakaspalautekyselyt

Pidempiaikaisten asiakkaiden tyytyväisyyttä on hyvä mitata säännöllisesti. Itse suosittelen toteuttamaan hieman laajemman asiakaspalautekyselyn kerran tai pari kertaa vuodessa.

Tämän palautteen avulla saatte hyvän käsityksen siitä, millainen kokonaistyytyväisyys asiakkaiden keskuudessa tällä hetkellä on ja voitte muun muassa havaita, jos jokin asiakassuhde kaipaa erityistä huolenpitoa.

4. Asiakaspalvelutilanteen jälkeen

Jokaisen asiakaspalvelutilanteen jälkeen on hyvä kysyä asiakkaalta, kuinka asiakaspalvelija suoriutui tilanteesta ja saiko asiakas ongelmaansa ratkaisun.

5. Asiakassuhteen päätyttyä

Vaikka asiakassuhteen päättyminen on aina harmillinen tilanne, on tilanne kuitenkin palautteen keruun kannalta todellinen kultakaivos! Entiseltä asiakkaalta kerättävä palaute on kultaakin kalliimpaa. Tämä palaute voi parhaimmillaan auttaa teitä saamaan myös entisen asiakkaan takaisin.

Tämän palautteen avulla pääsette näkemään syyt irtisanomiselle ja voitte parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä muiden asiakassuhteiden päättymistä.

Extra: Ennen asiakkuuden tai ostotilanteen alkua

Joskus asiakaspalautetta on hyvä kysyä etukäteen. Etukäteen kysytty palaute ei ole palautetta aivan sanan perinteisessä tarkoituksessa, mutta sen avulla saatte tietoonne potentiaalisen asiakkaan odotuksia ja toiveita.

 

Lue lisää asiakaskokemuksen mittaamisesta uudesta oppaastamme!Lataa opas: Kuinka asiakaskokemusta kannattaa mitata? Jaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi

Lue myös:

Asiakaskokemus Kyselyt

Zeffin asiakaskyselyn 2020 tulokset

Lämmin kiitos vastauksistanne! Zeffin asiakkaat vastasivat innolla syksyn asiakaskyselyymme. Vastaajia kyselyssä oli 217...

Asiakaskokemus Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen Haastattelut

Johdatko tiedolla? Tule Zeffi Academyyn 21.8.2020 alkaen!

Me zeffiläiset olemme sinua varten. Avaamme uuden maksuttoman foorumin, Zeffi Academyn asiakkaillemme. Haluamme tarjoill...

Myynti ja markkinointi Asiakaskokemus Kyselyt

Rakenna oma verkkotestisi helposti

Olet varmasti törmännyt verkossa erilaisiin testeihin, esimerkiksi kampanjoiden yhteydessä. Testin rakentaminen onnistuu...