<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja ZEF
maaliskuuta 24, 2015

Staff Survey2 2 (1).png

Vuosittainen henkilöstökysely on takanapäin ja raportin analysoinnista ilmenee asioiden olevan taas aika hyvin. Lähes kaikki yrityksen työntekijöistä ovat olleet tyytyväisiä nykytilanteeseen. Muutama prosentti henkilöstöstä näyttää kuitenkin olevan tyytymättömiä. Tulisiko nyt juhlia vai tarttua toimeen?

Tämä tyytymättömyys ei välttämättä kerro yrityksen johtamiskäytännöistä, vaan saattaa liittyä esimerkiksi puutteellisiin työvälineisiin, jotka olisivat helpostikin täydennettävissä. Erityisesti, kun asioihin voitaisiin panostaa myös yksilötasolla.

Miksi anonymiteetti tulisi poistaa?

Perinteisesti henkilöstökyselyissä nojataan tiukkaan anonymiteettiin. Usein tausta-ajatuksena on, että kritiikkiä ja toiveita on helpompi antaa nimettömänä. Toisaalta, mikäli henkilöstö ei uskalla ilmaista todellisia mielipiteitään ilman anonymiteettiä, voidaan todeta ettei yrityksen henkilöstö luota johtoon. Tämä on itsessään jo vakava puute.

Mikäli vastaajat ovat täysin anonyymejä, tulokset ovat pahimmillaan hieman sumuisia, vaikkakin toki suuntaa antavia. Jos esimerkiksi joku vastaajista kokee, ettei saa työlleen kaipaamaansa arvostusta, on vaikeaa tehdä tehokkaasti korjaustoimenpiteitä, kun ei tiedetä, kenestä on kyse. 

Kuvitellaanpa tilanne, jossa asiakaspalvelusta vastaavan Tiinan selkä on jomottanut huonosta työergonomiasta johtuen jo pitkään. Tiinan tarpeita huomiovaa työpöytää ei kuitenkaan ole kuulunut, koska anonyymisti tehty työtyytyväisyyskysely ei ole vienyt hänen toivettaan eteenpäin, eikä Tiina haluaisi nostaa meteliä "turhasta" asiasta. Voisin väittää, että ongelmaan olisi pystytty puuttumaan, jos vain Tiinan yksillöllinen tarve olisi tullut esille.

Henkilöstökyselystä hyötyy jokainen työyhteisön jäsen

Henkilöstökyselyn tavoitteena on selvittää henkilöstön tyytyväisyyden tila ja siihen johtavat syyt. Johtajalle, joka todella haluaa huolehtia henkilöstönsä hyvinvoinnista, on tärkeää, että vähäiseenkin tyytymättömyyteen paneudutaan. Tällöin ongelmat eivät myöhemmin eskaloidu. 

Henkilöstökysely, johon työntekijät vastaavat omilla nimillään, takaa sen sijaan, että kyselyn kohteena ja hyötyjänä on jokainen työyhteisöön kuuluva yksilö. 

Kuinka toteutat henkilöstökyselyn ilman anonymiteettia?

Valitse työpaikaltasi tai työpaikan ulkopuolelta puolueeton taho, joka pääsee näkemään kyselyyn vastanneiden nimet ja selvittää todelliset syyt tyytymättömiin palautteisiin. Muista, että tämän puolueettoman tahon tulee nauttia koko henkilöstön luottamusta. 

Tuloksia ei kuitenkaan tulisi viedä toimitusjohtajalle suoraan, sillä tarkoituksena ei ole paljastaa tyytymättömien työntekijöiden nimiä. Luottamushenkilö selvittää ilmenneet epäkohdat henkilöstön kanssa ja toimitusjohtajalle viestitään ne toimenpiteet, joilla tyytyväisyyttä voitaisiin nostaa ylöspäin. Toimitusjohtaja saa tietää, miksi työntekijät ovat olleet tyytymättömiä ja kuinka tyytyväisyyttä voi parantaa. Työntekijät ovat tyytyväisiä, kun heidän antamillaan vastauksilla on aidosti vaikutusta ja työnantaja on tyytyväinen saadessaan arvokasta tietoa ja tyytyväisempiä työntekijöitä.

Nimien kanssa asian selvittäminen on huomattavasti helpompaa ja kehitystoimenpiteet menevät tehokkaasti eteenpäin. Kun työntekijät huomaavat kyselyllä olevan aidosti vaikutusta, voit olla varma, että vastausprosentit pysyvät jatkossakin korkeana!

Hyvä johtaja ymmärtää henkilöstönsä tarpeita. Lataa ilmainen opas onnistuneen henkilöstökyselyn rakentamiseen:

New Call-to-action

 Jaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi

Lue myös:

Asiakaskokemus Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen Haastattelut

Johdatko tiedolla? Tule Zeffi Academyyn 21.8.2020 alkaen!

Me zeffiläiset olemme sinua varten. Avaamme uuden maksuttoman foorumin, Zeffi Academyn asiakkaillemme. Haluamme tarjoill...

Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen Tiedote

Raportti julkaistu: Korona hallinnassa -testi

 

Myynti ja markkinointi Henkilöstön hyvinvointi Yrityskulttuuri

Testaa persoonallisuutesi!

Tunnetko itsesi? Testaa yllättääkö persoonallisuustesti sinut. Olemme kaikki erilaisia ja työyhteisöillekin on tärkeää t...