<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Gillion Vaughn
tammikuuta 03, 2018

Kyselyt haltuun - mikä ihmeen vastausharha?

Ihmiset tulkitsevat kysymysten vastausskaaloja usein eri tavoin tai antavat vastauksia, jotka eivät ole täysin yhtenäisiä keskenään. Tähän vaikuttaa muun muassa ihmisten erilaisuus ja aikaisemmat kokemukset. Tätä ilmiötä kutsutaan vastausharhaksi. Pahimmillaan tämä vääristää kyselyn tuloksia ja voi johtaa vääriin loppupäätelmiin.
Ymmärtämällä syyt vastausharhojen taustalla, opit tekemään parempia kyselyitä ja tulkitsemaan tarkemmin kyselyillä kerättyä tietoa. 

 

1. Vastaajat kokevat asteikon eri tavalla

Meillä on usein erilaisia käsityksiä kyselyissä käytetyistä asteikoista. Jotkut saattavat ajatella, että skaalalla 4-10 arvosana seitsemän on vielä hyvä arvosana. Osalle arvosana seitsemän on sen sijaan heikko arvosana.

Tuloksia tulkittaessa onkin hyvä ymmärtää, että yksilölliset mielipiteemme ja kokemuksemme vaikuttavat siihen, kuinka koemme eri numeraalliset asteikot.  Esimerkiksi asteikko "eri mieltä - samaa mieltä" jättää vastaajalle vähemmän tulkinnan varaa kuin perinteinen asteikko 1-5. 

 

2. Vastaajat käyttävät asteikon ääripäitä

Kaikki ihmiset eivät käytä kysymyksen koko vastausasteikkoa, vaan ainoastaan sen ääripäitä. Esimerkiksi kysyttäessä asteikolla 1-5, toiset valitsevat aina joko arvosanan 1 tai 5 sen sijaan, että vastaajat vastaisivat laajasti koko vastausskaalalla. 

 

3. Vastaajat toimivat eri tavoin, kun he vastaavat tutkimukseen

Vastaajat saattavat antaa vääristyneitä vastauksia vain siksi, että he ovat vastaamassa kyselyyn. He eivät suoranaisesti valehtele tai yritä tietoisesti vaikuttaa tuloksiiin, vaan pyrkivät olemaan "hyviä" vastaajia ja miellyttämään vastauksillaan kyselyn tekijää. Joissakin tapauksissa vastaajat katsovat, että kyselyn tulos on heille tai yritykselle tärkeä, jolloin he pyrkivät antamaan "oikeita" vastauksia - riippumatta heidän todellisesta mielipiteestä. 

 

4. Vastaajat haluavat sanoa "kyllä"

Osa meistä päätyy vastaamaan "kyllä" mihin tahansa meille esitettyyn kysymykseen. Saatamme esimerkiksi ensin vastata myöntävästi kysymykseen siitä, että viihdymme mieluiten yksin ja muutama minuutti myöhemmin vastaamme myöntävästi täysin päinvastaiseen väittämään.

Vastaajien motiivina ei ole valehtelu, mutta pohtiessaan heille esitettyjä väittämiä, he muistelevat aikaisempia kokemuksiaan. Esimerkiksi aikaa, jolloin he pystyivät lukemaan hyvää kirjaa itsekseen ja hetkeä myöhemmin sitä, kuinka he viettivät hyvässä seurassa joulua.

Näissä tapauksissa vastaajat yrittävät vastata rehellisesti, mutta heidän mielessään syntyy skenaarioita, jotka saavat heidät vastaamaan "kyllä" jokaiseen kysymykseen.

5. Vastaajat haluavat näyttäytyä "hyvinä ihmisinä"

Tietyissä tilanteissa osa meistä tuntee painetta vastata tietyllä tavalla. Esimerkiksi kysyttäessä arkaluonteisista asioista, kuten rasismista. Tällaisten kysymysten parissa ihmiset voivat tuntea olevansa velvollisia esittelemään itsensä paremmassa valossa kuin mitä he oikeasti ajattelevat.

 

 

Lataa ilmainen kyselyopas! Tutustumalla tämän oppaan vinkkeihin opit keräämään laadukasta tietoa päätöksentekonne tueksi.

Kyselylomakkeen laatiminen - opi keräämään laadukasta ja tarkkaa tietoa kyselyiden avulla!Jaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Ota käyttöön

Lue myös:

Kyselyt Tiedolla johtaminen

Testaa helposti mikä koirarotu sopii sinulle!

Testaa helposti alla onko nykyinen koirasi sinulle parhaiten sopiva tai jos hankkisit koiran, mikä koirarotu olisi sinul...

Tiedolla johtaminen Kyselyt

Ei enää kuolleita kaavioita - Herätä tietosi eloon!

Elämme vuotta 2018. Useat käyttötavaramme ovat kytkettynä verkkoon, hyödynnämme tekoälyä monipuolisesti päivittäisessä e...

Kyselyt Henkilöstön hyvinvointi

Katso alla video ja kokeile itse - Onko tässä paras käyttämäsi raportti? :)

Olitpa tekemässä asiakastyytyväisyyskyselyä, henkilöstökyselyä tai mitä tahansa kyselyä, kyselyn tuloksena saatava rapor...