<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Janne Vainikainen
joulukuuta 17, 2019

2020-luku on kyselyissäkin rikastetun tiedon ja tietojohtamisen vuosikymmen

Zeffi on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan auttanut yrityksiä ja julkisia organisaatioita päätöksenteossa. Julkaisemme tässä blogitekstissä Zeffin analyysin kyselyiden maailman kehitystrendeistä. Voit katsoa myös toimitusjohtaja Jaakko Alasaarelan videoanalyysiin Kyselytrendit 2020-luvulla (kesto 13 minuuttia).

 

 

Olemme analysoineet kyselytrendejä kolmesta näkökulmasta: 

  1. Trendit kyselyille asetetuissa odotuksissa
  2. Trendit kyselyjen toteuttamisessa
  3. Trendit kyselysisällöissä

 

1. Kyselyille asetetut odotukset kehittyvät havaintojemme mukaan samaan suuntaan kuin liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen trendit. Vastaamisen vaivattomuus on odotusarvo, jonka esimerkiksi The Economist on aiemmin nostanut esiin ja joka korostuu jatkuvasti myös meidän asiakkaidemme kanssa käymissämme keskusteluissa. Siirtymä tiedolla johtamiseen näyttäytyy myös kyselyjen maailmassa selvänä trendinä, eli esimerkiksi asiakastarpeeseen ja henkilöstön odotuksiin liittyviä kyselyitä tehdään jatkuvasti enemmän. Ennen isompia avauksia ja toimenpiteitä hankitaan ennakkotietoa kyselyillä, toisaalta kerätään jatkuvaa palautetta.

Kolmas kyselyille asetettuihin odotuksiin liittyvä trendi on Zeffin näkemyksen mukaan konkreettisen hyödyn edellyttäminen kyselyiltä heti toteutuksen yhteydessä. Hyötyä voidaan saada esim. tunnistettujen kehityskohteiden tuottamina hyötyinä prosessikehityksessä, asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteydessä kerättyinä suosituksina tai henkilöstön alentuneena poistumana.

 

2. Yleisiä trendejä kyselyiden toteuttamisessa ovat mobiilius, NPS-kysymyksen käytön yleistyminen sekä algoritmien käyttö tulosanalyysissa. Mobiiliuden trendi kyselyvastaamisessa merkitsee Zeffille sitä, että vastaamiselta odotetaan yhtä hyvää käytettävyyttä, kuin suuremmilla ruuduilla vastattaessa. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota puhelimitse kutsuttaviin vastaajiin ensi vuosikymmentä silmällä pitäen.

NPS (net promoter score) -kysymystyyppi, jota asiakastyytyväisyyskyselyissä on jo pitkään käytetty (esim. Suosittelisitko yritystä ystävällesi tai kollegallesi?) Bain & Co:n esimerkin pohjalta, kasvattaa edelleen suosiotaan ja huomio kiinnittyy 2020-luvulla entistä enemmän tulosanalyysiin eli puhtaan NPS-mittauksen lisäksi halutaan suodattaa tuloksia ja saada tarkempaa tietoa siitä, miksi yritystä suositellaan tai arvostellaan. 

Algoritmit mahdollistavat suurten tietomassojen tehokkaan käsittelyn myös kyselyiden maailmassa ja tämä liittyy tiiviisti tiedolla johtamisen trendiin. Zeffin kyselyvastaukset normaalijakaumalle palauttava algoritmi (Älykäs zoomausTM) auttaa käyttäjiä löytämään kehittämiskohteet vaivattomasti. Edelleen halutaan rikastaa asiakastietoa (tai henkilöstötietoa) eli vaivattomasti liittää algoritmien tuottama tieto osaksi asiakkaaseen linkitettyä tietoa analyysia ja automaatiota varten.

 

3. Kyselysisällöissä trendejä voidaan tarkastella kyselytyypeittäin. Asiakaskyselyissä trendinä on myynnillisyys eli halutaan pelkän asiakastyytyväisyystiedon lisäksi kerätä tyytyväisiltä asiakkailta lisätietona liidejä, suosituksia ja kohdistaa lisämyynnillisiä kampanjoita. Henkilöstökyselyissä trendinä on tehdä jatkuvaa palautteenkeruuta eli pulssikyselujä pelkkien laajojen vuosikyselyjen lisäksi. Näin henkilöstöjohdolla on jatkuvasti pulssi organisaation valtimolla ja mahdollisiin ongelmiin työhyvinvoinnissa voidaan reagoida nopeasti ja vaikkapa esimieskohtaista tyytyväisyyttä voidaan seurata jatkuvasti.

Strategiakyselyissä trendinä on joukkoistaminen ja osallistaminen eli johdon strategiakyselyjen sijasta entistä useammin otetaan koko henkilöstö mukaan strategian laatimiseen. Tätä perustellaan useimmiten asiakastiedon hajautumisella koko organisaatioon ja onpa parviälystäkin ollut mielenkiintoisia keskusteluja viime aikoina paitsi mediassa, myös täällä Zeffillä kyselyjä tekevien asiakkaiden kanssa.  

Tällaisilta näyttävät kyselytrendit 2020-luvulla Zeffin analyysin perusteella. Ylempää pääset katsomaan Jaakko Alasaarelan videoanalyysin trendeistä.

 

Arviointiperusteista ja tiedontäyteistä 2020-lukua toivottaen,

 

Janne Vainikainen, Customer Success Director, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fiJaa blogi

Kuinka parhaat kyselyt syntyvät?

Lue myös:

Asiakaskokemus Kyselyt Saavutettavuus

Saavutettavuus verkkosisällöissä

Mitä uudet saavutettavuusvaatimukset teille merkitsevät  Verkkosisältöjen on hyvä olla saavutettavia monestakin syystä. ...

Kyselyt Tiedote

Uusi ominaisuus: Pop up -kyselyt

Julkaisimme uuden toivotun ominaisuuden Zeffissä Zeffiltä on jo jonkin aikaa toivottu mahdollisuutta liittää kysely pop ...

Asiakaskokemus Kyselyt

Zeffin asiakaskyselyn 2020 tulokset

Lämmin kiitos vastauksistanne! Zeffin asiakkaat vastasivat innolla syksyn asiakaskyselyymme. Vastaajia kyselyssä oli 217...