<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Maaria Apajalahti
syyskuuta 11, 2018
15 kyselyideaa, jotka voit toteuttaa uudella ZEF-kyselytyökalulla

Kyselyiden monipuolinen hyödyntäminen on hyvä tapa kerätä tarkkaa tietoa eri kohderyhmiltä. Välillä ajanpuute tai seuraavan kyselyaiheen keksiminen voi aiheuttaa päänvaivaa.

Listasin avuksesi muutamia kyselyaiheita, joita voit toteuttaa ZEF-kyselytyökalun avulla. Ps. Tutustu myös valmiisiin kyselypohjiin.


Henkilöstötyytyväisyyskysely

Laaja henkilöstötyytyväisyyskysely on hyvä tehdä esimerkiksi kerran vuodessa. Henkilöstökyselyissä suosittelen hyödyntämään nelikenttäkysymystyyppiä. Nelikentän avulla saat kerättyä asioiden onnistumisen lisäksi tiedon asioiden merkityksestä.

Henkilöstökyselyn tuloksien perusteella on helppo tehdä selkeitä kehitystoimenpiteitä, joiden avulla työyhteisön hyvinvointia saadaan lisättyä. 

Kokeile kyselypohjaa!


Pulssikysely

Pulssikysely on lyhyin aikavälein, esimerkiksi kerran viikossa toteutettava lyhyt ja ytimekäs kysely, jonka vastaamiseen ei mene kauaa aikaa. Käytännön esimerkkinä voisi olla vaikkapa henkilöstön hyvinvointia mittaava kolmen kysymyksen pulssikysely, johon vastataan aina maanantaisin. Pulssikyselyn tuloksia analysoimalla pystyy ajantasaisesti seuraamaan henkilöstön hyvinvointia ja tekemään tarvittavia toimia sen mukaisesti. 

Kokeile kyselypohjaa!

 

360-kysely

360-kysely on hyvä tapa saada laajasti palautetta yleensä esihenkilön työskentelystä. Toki kyselyä voi käyttää kenen tahansa arviointiin. Tyypillinen 360-kyselyn käyttötapa on esimerkiksi esihenkilön arviointi siten, että arvioitava henkilö itse arvioi itsensä, jonka lisäksi hänen alaisensa ja oma esihenkilö täyttävät saman arviointilomakkeen. Näin saadaan mahdollisimman kattava kuva arvioitavan työstä ja toimintamalleista. 

Kokeile kyselypohjaa!


Fiilismittari

Fiilismittari on vielä pulssikyselyäkin lyhyempi kysely, missä kysytään henkilöstön fiilistä juuri sillä hetkellä. Tämänkaltainen fiilismittarikysely kannattaisi olla esimerkiksi intrassa mahdollisimman näkyvällä paikalla, jolloin vastaamisen kynnys on matala. Fiilismittarin tuloksista näkee nopeasti, jos tapahtuu jotain merkittävää, millä on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin.

Kokeile kyselypohjaa!

 

Myynnin palautekysely

Myyntitapaamisen jälkeen saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Samalla kun potentiaalinen asiakas pääsee kertomaan tuntemuksiaan tapaamisen kulusta, saa myyjä ja organisaatio hyödyllistä palautetta, joiden perusteella voidaan parantaa myyntiprosessia. Myynnin palautekyselyssä voidaan kysyä esimerkiksi myyjän valmistautuneisuutta tapaamisen suhteen. 

Kokeile kyselypohjaa!

Asiakaspalautekysely

Ehkä se yksi tärkeimmistä kyselyistä, asiakaspalautekysely. Asiakkailta kannattaa kerätä palautetta monta kertaa vuodessa, mutta kuten henkilöstökyselyn kohdalla, myös laaja asiakaspalaute kannattaa kerätä esimerkiksi kerran vuodessa. Jos ja kun ison asiakaspalautekyselyn perusteella tehdään korjaustoimenpiteitä, on niistä hyvä kertoa asiakkaille. Kun heille kerrotaan, että palautteenne perusteella muutimme tämän ja tämän asian, asiakas todella tuntee että hänen antamallaan palautteella on merkitystä.

Asiakkaille olisi tärkeää antaa jatkuvasti mahdollisuus antaa palautetta matalalla kynnyksellä, johon voisi toimia hyvin vaikka lyhyt lomake, jossa kysytään asiakkaan yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten. 

Kokeile kyselypohjaa!


CSAT

CSAT tulee sanoista Customer Satisfaction ja mittaa siis asiakastyytyväisyyttä. CSAT mittaa ensisijaisesti asiakkaan tyytyväisyyttä tuotteeseen tai palveluun, kun taas vertailukohtana NPS mittaa asiakkaan uskollisuutta tuotteeseen tai palveluun. 

Kokeile kyselypohjaa!


CES

Customer Effort Score (CSE) on mittari, jolla mitataan kuinka paljon vaivannäköä asiakkaalta vaaditaan tietyn asiointitapahtuman tai -kanavan parissa. CSE on suosittu mittari, sillä usein asiakaskokemuksen helppous nähdään merkittävämpänä tekijänä, kuin pelkkä asiakastyytyväisyys. 

Kokeile kyselypohjaa!


Irtisanomiskysely

Irtisanomiskyselyä kannattaa hyödyntää organisaatiossa kuin organisaatiossa. Irtisanomiskysely lähetetään, kun asiakkaan sopimus on loppunut. Irtisanomiskyselyn on hyvä olla lyhyt, jotta siihen vastataan. 3-4 kysymystä on sopiva pituus, mutta muista myös vapaapalaute! 

Kokeile kyselypohjaa!


Hallituksen itsearviointi

Hallituksen itsearviointikysely sisältää kysymyksiä, jotka käsittelevät hallitustyöskentelyä, aina kokouskäytännöistä viestintään ja hallituksen kokoon. 

Kokeile kyselypohjaa!


NPS

NPS:stä on tullut yksi suosituimmista asiakasuskollisuuden ja asiakastyytyväisyyden mittareista. NPS-kyselyssä kysytään “Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme kaverillesi/kollegallesi”, asteikolla 1-10. NPS-luku voi olla kaikkea -100 ja +100 välillä. NPS:ssä vastaajat luokitellaan kategorioittain niin, että arvosanan 0-6 antaneet ovat vähättelijöitä, 7-8 neutraaleja ja 9-10 suosittelijoita. 

Kokeile kyselypohjaa!


Projektipalaute

Projektipalaute on järkevää kerätä projektin päätyttyä siihen osallistuneilta henkilöiltä. Projektipalautteessa voidaan kysyä esimerkiksi projektipäälliköiden suoriutumista, projektiin osallistuneiden ammattitaitoisuutta, projektin aikataulutusta ja yleistä tyytyväisyyttä. 

Kokeile kyselypohjaa!


Tapahtumaan ilmoittautuminen

Tapahtumaan ilmoittautuminen on helppo toteuttaa lyhyellä kyselyllä. Saat samalla tarvittavat henkilötiedot, mahdolliset ruokarajoitteet ja muut tarvitsemasi tiedot ilmoittautujasta. Samaa kyselypohjaa voit hyödyntää kaikkien tapahtumiesi kohdalla. 

Kokeile kyselypohjaa!


Tapahtumapalaute

Tapahtumapalautekysely on lyhyt ja ytimekäs kysely, jonka avulla kehität seuraavaa tapahtumaasi paremmaksi. Voit kysyä eri osa-alueista kysymyksiä, aina puhujista järjestelyihin kokonaisuutena. Jos tapahtumassasi on ollut puhujia, kannattaa puhujista kerätä yksilöllinen palaute. Tämä palaute on mukava antaa tapahtuman jälkeen heille eteenpäin. 

Kokeile kyselypohjaa!


Työympäristön vaarat ja riskit

Työpaikan riskien ja vaarojen säännöllinen selvitystyö on ensiarvoista turvallisen työympäristön takaamiseksi. Kun työympäristö on terve ja turvallinen, voidaan ennaltaehkäisevästi vaikuttaa esimerkiksi sairauspoissaoloihin. Työympäristön riskien ja vaarojen selvittäminen on työnantajan velvollisuus, ja näiden tuloksien perusteella työnantaja voi korjata työympäristön puutteita ja vikoja. 

Kokeile kyselypohjaa!

 

Saat kaikki nämä kyselypohjat käyttöösi kirjautumalla uudistettuun ZEF-kyselytyökaluun. Tervetuloa!Jaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi

Lue myös:

Asiakaskokemus Kyselyt

Zeffin asiakaskyselyn 2020 tulokset

Lämmin kiitos vastauksistanne! Zeffin asiakkaat vastasivat innolla syksyn asiakaskyselyymme. Vastaajia kyselyssä oli 217...

Asiakaskokemus Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen Haastattelut

Johdatko tiedolla? Tule Zeffi Academyyn 21.8.2020 alkaen!

Me zeffiläiset olemme sinua varten. Avaamme uuden maksuttoman foorumin, Zeffi Academyn asiakkaillemme. Haluamme tarjoill...

Myynti ja markkinointi Asiakaskokemus Kyselyt

Rakenna oma verkkotestisi helposti

Olet varmasti törmännyt verkossa erilaisiin testeihin, esimerkiksi kampanjoiden yhteydessä. Testin rakentaminen onnistuu...