<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Topi Elomaa

Kuinka usein henkilöstökysely kannattaa toteuttaa?
Meillä kaikilla on oma mielipiteemme henkilöstökyselyistä. Olen törmännyt itse monenkirjaviin henkilöstökyselyihin vastaajan roolissa. Joskus vastaaminen on tuntunut pakkopullalta, mutta hyvin tehtyihin ja ajoitettuihin henkilöstökyselyihin on usein mukava vastata. Itselleni on hyvin tärkeää, että saan mahdollisuuden antaa palautetta omasta työhyvinvoinnistani.

Henkilöstöhallinnolle ja esimiehille laaja henkilöstökysely on erinomainen tapa kerätä tietoa henkilöstön ja oman tiimin hyvinnoinnista. Henkilöstökyselyillä kerätyn tiedon pohjalta voidaan tehdä selkeitä korjausliikkeitä ja kehittää työhyvinvoinnin tilaa organisaation ja tiimien sisällä.

Laajaa henkilöstökyselyä ei kuitenkaan kannata toteuttaa liian usein, sillä vaarana on että henkilöstö kokee kyselyn jatkuvan toteuttamisen raskaana. Tällöin on todennäköistä, ettei henkilöstöä saada sitoutettua vastaamaan kyselyyn. Siitä huolimatta henkilöstön hyvinvoinnin mittausta olisi syytä tehdä aktiivisesti, ainakin kerran vuodessa. Tällöin saadaan riittävän monipuolista tietoa ja päästään seuraamaan työhyvinvoinnin kehitystä vuosittain.

 

Työpäiväkokemuksen mittaaminen muutoksen aikana

Mikäli organisaatioon on tulossa suuria muutoksia, kuten esimerkiksi omistajanvaihdos, on tällöin usein hyvä hetki toteuttaa henkilöstökysely. Kyselyn avulla voidaan kerätä henkilöstön mielipide koskien tulevaa muutosta ja saada esille heidän toiveitaan tai mahdollisia pelkojaan tilanteeseen liittyen.

On suositeltavaa toistaa kysely myös muutoksen jälkeen. Näin päästään vertaamaan muutoksen vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja analysoimaan, kuinka muutos on todellisuudessa onnistunut.

 

Pulssikyselyitä arkeen

Perinteisten ja hieman laajempien henkilöstökyselyiden lisäksi työpäiväkokemuksen mittaamiseen on hyvä soveltaa lyhyempiä kyselyitä. Tämän tyyppinen kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi kerran viikossa ja kyselyyn vastaaminen vie maksimissaan minuutin tai pari. Näin saadaan helposti tietoa työhyvinvoinnin yleistilasta.  

Mikäli yleistilaan tulee suuria muutoksia, ilmestyneisiin ongelmiin voidaan reagoida nopeasti. 

Henkilöstöstökyselyiden ei tarvitse olla pakkopullaa

Usein kuulen, että henkilöstökyselyn toteuttaminen vie liikaa aikaa, mistä syystä mittaaminen jää usein kokonaan tekemättä. Näin ei tulisi kuitenkaan olla. Kun henkilöstökyselyt otetaan osaksi yhteisön jatkuvaa tekemistä, laaditaan selkeä aikataulu ja viestitään kyselyistä henkilöstölle hyvissä ajoin, saadaan aikaan kulttuuri, jossa henkilöstön hyvinvointia kehitetään yhdessä ja tavoitteellisesti.

Henkilöstön hyvinvointi on jokaisen asia, ei pelkästään johtoryhmän!
 

Mikäli kaipaat vinkkejä henkilöstökyselyiden toteuttamiseen, voit tutustua kollegani blogitekstiin 7 vinkkiä onnistuneeseen henkilöstötutkimukseen tai kattavaan kyselyoppaaseemme. Löydät oppaasta runsaasti ohjeita onnistuneen henkilöstökyselyn toteuttamiseen.

New Call-to-actionJaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi

Lue myös:

Henkilöstön hyvinvointi Yrityskulttuuri Vieraskirjoitus

Vieraskirjoitus: Ystävä ja vihollinen - etätyö

Zeffi Academyssa vieraili 11.12.2020 puhujavieraana Profiantin Saila Saarelma.    Tässä vieraskirjoituksessa Sailan ajat...

Asiakaskokemus Henkilöstön hyvinvointi Kyselyt Case Studies

Zeffin asiakastarina: Oulun kaupunki

Satoja erilaisia kyselyitä vuodessa – Oulun kaupunki ja Zeffin monet mahdollisuudet   Zeffi järjesti 5.11.2020 Timanttip...

Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen rekrytointi

Pulssikysely - yrityksen sykemittari

Pulssikysely - avain jatkuvaan palautteenkeruuseen Pulssikyselyitä käytetään jatkuvaan palautteenkeruuseen - voit ajatel...