Yrityskulttuuria kehitetään tai se kehittyy

Yrityskulttuuria kehitetään tai se kehittyy

Järjestimme syyskuussa HR-ammattilaisille suunnatun Yrityskulttuuri huomenna -tapahtuman, jossa pohdittiin muun muassa yrityskulttuurin vaikutusta organisaatioiden arkeen. Aiheeseen paneutuivat Milestonen kulttuurimuotoilijat Riitta Vuorelma-Iho ja Antti Harjuoja.

 

Yrityskulttuuri kehittyy tai sitä kehitetään

Jokaisessa yrityksessä vallitsee jokin kulttuuri, oli sitä kehitetty määrätietoisesti yhdessä tai vain annettu kehittyä itsekseen. Tilannetta, jossa yrityskulttuurin on annettu pikkuhiljaa kehittyä ilman suuntaa, voisi verrata järvessä vapaana olevaan veneeseen. Tyynellä säällä vene pysyy miltein paikoillaan, mutta tuulen yltyessä vene lähtee liikkeelle. Pahimmassa tapauksessa vene lipuu kauas turvallisesta kotirannasta.

Tarinan kaltainen ilmiö näkyy myös eri organisaatioissa. Hyvinä aikoina henkilöstö vaikuttaa olevan yhtenäinen ja kaikilla on selkeä ymmärrys siitä, mihin ollaan yhdessä menossa. Kun ensimmäiset haasteet ilmenevät tilanne saattaa muuttua heti kertaheitolla. Ilman selkeää arvopohjaa tai yhdessä luotua kulttuuria, tilanne saattaa olla hyvinkin vahingollinen. Sen sijaan sama tilanne johdettuna auttaa koko yhteisöä toimimaan myös haasteiden aikana yhtenä tiiminä. Yrityskulttuuri on kuin köysi, joka pitää veneen turvallisesti kotisatamassa. 

Yrityskulttuurille on monta erilaista ja hyvää määritystä. Jokaisessa organisaatiossa on tärkeää yhdessä määrittää se, miten asia tulkitaan. Ilman selkeää määritystä asiaa on lähes mahdotonta johtaa. Milestonelle yrityskulttuuri tarkoittaa ihmisten rakentamaa yrityksen rakenteiden, ohjauksen, toimitapojen ja ihmisiin suhtaumisen kokonaisuutta, jota käsitys ihmisestä määrittää. 

Yrityskulttuuri heijastuu aina asiakaskokemukseen halutaan sitä tai ei

Jokaisessa organisaatiossa on niin sanottu keittiötodellisuus eli se todellinen tilanne, miten organisaation sisällä toimitaan tai puhutaan. Se, miten puhumme itsestämme, yrityksestä ja asiakkaista, kun kukaan ei ole valvomassa. Mikäli tätä tilannetta kuvattaisiin tosi-tv:n tavoin, ymmärtäisimme itseämme paljon paremmin. Tämä on se todellisuus, joka oikeasti heijastuu ympärillemme. 

Keittiötodellisuuden lisäksi jokaiselta organisaatioilta löytyy myös niin sanottu estraaditodellisuus. Eli se miten toimimme asiakkaiden tai yhteistyökumppanien läsnäollessa. Mitä aidompi ja lähempänä tuo keittiötodellisuus on estraaditodellisuudesta, sitä parempi lopputulos syntyy pitkässä juoksussa. Mikäli kuilu näiden kahden todellisuuden välissä on liian suuri, ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa asiakaskokemus vaihtelee ääripäiden välillä.

Ihminen, mikä ihmeellinen olento

Rekryämme usein ihmisiä täyttämään jonkun tietyn tittelin tai paikan organisaatiossa. Tämä on usein ennalta määritelty, eikä se välttämättä anna kaikille mahdollisuutta näyttää niitä piileviä erikoislahjoja, mitä kyseinen kaveri omaa. Tilanne johtaa helposti myös siihen, että emme välttämättä itsekkään enää muista, kuinka paljon todellisuudessa osaammekaan. 

Välillä on hyvä pysähtyä ja kysyä itseltämme tunnemmeko ne ihmiset, joiden kanssa työskentelemme. Tiedätkö mikä potentiaali sieltä todellisuudessa löytyy? Jotta toista ihmistä voisi johtaa tai auttaa parhaalla tavalla, pitää ensin ymmärtää millainen ihminen hän todellisuudessa on. 

Millainen ihminen sitten on? Mikäli asiaa tarkastelee liiketoiminnan kannalta, niin jokainen meistä on muun muassa arvokas, luova, ainulaatuinen, vastuullinen, emotionaalinen, kehollinen, oppiva ja keskeneräinen, yhteisöllinen ja merkitystä hakeva. Jokainen meistä pyrkii hakemaan merkitystä elämälleen. Oma merkitys ei välttämättä aina kuitenkaan löydy töistä, mutta tekeminen helpottuu, kun omat arvot heijastuu myös työpaikalla.

Blogikirjoitus on koostettu Yrityskulttuuri huomenna -tapahtuman aikana pidetystä puheenvuorosta. Katso kaikkit videokoosteet tapahtumasta:

New Call-to-action