<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Janne Vainikainen

Varmista henkilöstötyytyväisyys ja pienennä poistumaa

Henkilöstökyselyjen tehokas käyttö parantaa henkilöstönne hyvinvointia ja pidentää työuria. Kuinka vaikuttavaan henkilöstödatan analyysiin sitten päästään, kehittämiskohteet kun tapaavat olla monitulkintaisia ja luonteeltaan laadullisia? 

Me Zeffillä uskomme, että datan laadullisuus ei ole ongelma vaan mahdollisuus. Kun saatte selville, millaisia ovat henkilöstönne arvostamat tekijät, jotka auttavat heitä voimaan hyvin työssä, vaikuttavan henkilöstöpolitiikan tekeminenkin on askelta helpompaa. Siksi suosittelemme ensisijaisesti käyttämään henkilöstöarvioinneissa kysymystyyppinä nelikenttää, joka antaa teille asioiden toteutumisen lisäksi myös tiedon niiden merkityksellisyydestä henkilöstöllenne. 

Millaisia mahdollisuuksia valmiit kyselypohjat tarjoavat sinun HR-kyselyissäsi:

Kokeile ilmaiseksi >>

Zeffin toimitusjohtaja Jaakko Alasaarela on summannut oheiseen videopostaukseen oleellisimmat asiat henkilöstökyselyn analyysista. Katso video, niin saat tarkan kuvan siitä, kuinka otat kaikki henkilöstödatanne ulottuvuudet huomioon, olipa kyse sitten keveistä asioiden kehitystrendejä luotaavista pulssikyselyistä tai laajemmista poikkileikkaavista arvioinneista.

 

Video. Kuinka analysoit henkilöstökyselyn tulokset helposti? (CEO Jaakko Alasaarela)

 

Henkilöstökyselyitä tekeville ammattilaisille on selvää, millaisia tuloksia niiden avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa. Jos ette ole vielä omassa organisaatiossanne kokeilleet syvällistä henkilöstöanalyysia, voit käyttää työlukuna vaikkapa 5 - 10 %-yksikön vähennystä henkilöstön vaihtuvuudessa, joka voidaan saavuttaa puuttumalla työssä jaksamista haittaaviin tekijöihin. Vastaavia taloudellisestikin erittäin kiinnostavia vaikuttavuuslukuja voidaan saavuttaa myös työn tuottavuuden nousun ja sairaspoissaolojen vähenemisen saralla. Tekemällä kyselyperusteisesta kehittämisestä pysyvän osa toimintaanne huolehditte siitä, että saavuttamanne tulokset myös pysyvät.  

 

Kehittämisterveisin,

 

Janne Vainikainen, Customer Success Director, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fi

010 4237900Jaa blogi

Kuinka parhaat kyselyt syntyvät?

Lue myös:

Henkilöstön hyvinvointi Yrityskulttuuri Vieraskirjoitus

Vieraskirjoitus: Ystävä ja vihollinen - etätyö

Zeffi Academyssa vieraili 11.12.2020 puhujavieraana Profiantin Saila Saarelma.    Tässä vieraskirjoituksessa Sailan ajat...

Asiakaskokemus Henkilöstön hyvinvointi Kyselyt Case Studies

Zeffin asiakastarina: Oulun kaupunki

Satoja erilaisia kyselyitä vuodessa – Oulun kaupunki ja Zeffin monet mahdollisuudet   Zeffi järjesti 5.11.2020 Timanttip...

Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen rekrytointi

Pulssikysely - yrityksen sykemittari

Pulssikysely - avain jatkuvaan palautteenkeruuseen Pulssikyselyitä käytetään jatkuvaan palautteenkeruuseen - voit ajatel...