<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Janne Vainikainen
maaliskuuta 05, 2020

Pienennä poistumaa ja paranna henkilöstön tyytyväisyyttä

Henkilöstökyselyjen tehokas käyttö parantaa henkilöstönne hyvinvointia ja pidentää työuria. Kuinka vaikuttavaan henkilöstödatan analyysiin sitten päästään, kehittämiskohteet kun tapaavat olla monitulkintaisia ja luonteeltaan laadullisia? 

Me Zeffillä uskomme, että datan laadullisuus ei ole ongelma vaan mahdollisuus. Kun saatte selville, millaisia ovat henkilöstönne arvostamat tekijät, jotka auttavat heitä voimaan hyvin työssä, vaikuttavan henkilöstöpolitiikan tekeminenkin on askelta helpompaa. Siksi suosittelemme ensisijaisesti käyttämään henkilöstöarvioinneissa kysymystyyppinä nelikenttää, joka antaa teille asioiden toteutumisen lisäksi myös tiedon niiden merkityksellisyydestä henkilöstöllenne. 

Zeffin toimitusjohtaja Jaakko Alasaarela on summannut oheiseen videopostaukseen oleellisimmat asiat henkilöstökyselyn analyysista. Katso video, niin saat tarkan kuvan siitä, kuinka otat kaikki henkilöstödatanne ulottuvuudet huomioon, olipa kyse sitten keveistä asioiden kehitystrendejä luotaavista pulssikyselyistä tai laajemmista poikkileikkaavista arvioinneista.

Video. Kuinka analysoit henkilöstökyselyn tulokset helposti? (CEO Jaakko Alasaarela)

 

Henkilöstökyselyitä tekeville ammattilaisille on selvää, millaisia tuloksia niiden avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa. Jos ette ole vielä omassa organisaatiossanne kokeilleet syvällistä henkilöstöanalyysia, voit käyttää työlukuna vaikkapa 5 - 10 %-yksikön vähennystä henkilöstön vaihtuvuudessa, joka voidaan saavuttaa puuttumalla työssä jaksamista haittaaviin tekijöihin. Vastaavia taloudellisestikin erittäin kiinnostavia vaikuttavuuslukuja voidaan saavuttaa myös työn tuottavuuden nousun ja sairaspoissaolojen vähenemisen saralla. Tekemällä kyselyperusteisesta kehittämisestä pysyvän osa toimintaanne huolehditte siitä, että saavuttamanne tulokset myös pysyvät.  

 

Kehittämisterveisin,

 

Janne Vainikainen, Customer Success Director, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fiJaa blogi

Kuinka parhaat kyselyt syntyvät?

Lue myös:

Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen rekrytointi

Pulssikysely - yrityksen sykemittari

Pulssikysely - avain jatkuvaan palautteenkeruuseen Pulssikyselyitä käytetään jatkuvaan palautteenkeruuseen - voit ajatel...

Asiakaskokemus Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen Haastattelut

Johdatko tiedolla? Tule Zeffi Academyyn 21.8.2020 alkaen!

Me zeffiläiset olemme sinua varten. Avaamme uuden maksuttoman foorumin, Zeffi Academyn asiakkaillemme. Haluamme tarjoill...

Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen Tiedote

Raportti julkaistu: Korona hallinnassa -testi