<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Janne Vainikainen
maaliskuuta 05, 2020

Pienennä poistumaa ja paranna henkilöstön tyytyväisyyttä

Henkilöstökyselyjen tehokas käyttö parantaa henkilöstönne hyvinvointia ja pidentää työuria. Kuinka vaikuttavaan henkilöstödatan analyysiin sitten päästään, kehittämiskohteet kun tapaavat olla monitulkintaisia ja luonteeltaan laadullisia? 

Me Zeffillä uskomme, että datan laadullisuus ei ole ongelma vaan mahdollisuus. Kun saatte selville, millaisia ovat henkilöstönne arvostamat tekijät, jotka auttavat heitä voimaan hyvin työssä, vaikuttavan henkilöstöpolitiikan tekeminenkin on askelta helpompaa. Siksi suosittelemme ensisijaisesti käyttämään henkilöstöarvioinneissa kysymystyyppinä nelikenttää, joka antaa teille asioiden toteutumisen lisäksi myös tiedon niiden merkityksellisyydestä henkilöstöllenne. 

Zeffin toimitusjohtaja Jaakko Alasaarela on summannut oheiseen videopostaukseen oleellisimmat asiat henkilöstökyselyn analyysista. Katso video, niin saat tarkan kuvan siitä, kuinka otat kaikki henkilöstödatanne ulottuvuudet huomioon, olipa kyse sitten keveistä asioiden kehitystrendejä luotaavista pulssikyselyistä tai laajemmista poikkileikkaavista arvioinneista.

Video. Kuinka analysoit henkilöstökyselyn tulokset helposti? (CEO Jaakko Alasaarela)

 

Henkilöstökyselyitä tekeville ammattilaisille on selvää, millaisia tuloksia niiden avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa. Jos ette ole vielä omassa organisaatiossanne kokeilleet syvällistä henkilöstöanalyysia, voit käyttää työlukuna vaikkapa 5 - 10 %-yksikön vähennystä henkilöstön vaihtuvuudessa, joka voidaan saavuttaa puuttumalla työssä jaksamista haittaaviin tekijöihin. Vastaavia taloudellisestikin erittäin kiinnostavia vaikuttavuuslukuja voidaan saavuttaa myös työn tuottavuuden nousun ja sairaspoissaolojen vähenemisen saralla. Tekemällä kyselyperusteisesta kehittämisestä pysyvän osa toimintaanne huolehditte siitä, että saavuttamanne tulokset myös pysyvät.  

 

Kehittämisterveisin,

 

Janne Vainikainen, Customer Success Director, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fiJaa blogi

Kuinka parhaat kyselyt syntyvät?

Lue myös:

Myynti ja markkinointi Henkilöstön hyvinvointi Yrityskulttuuri

Testaa persoonallisuutesi!

Tunnetko itsesi? Testaa yllättääkö persoonallisuustesti sinut. Olemme kaikki erilaisia ja työyhteisöillekin on tärkeää t...

Asiakaskokemus Henkilöstön hyvinvointi Tiedolla johtaminen Case Studies

Webinaari: Zeffin Timanttipäivä 5.5.2020

Tule mukaan - kuulet kokemukset suoraan tekijöiltä! Oletko miettinyt, millaisia kyselyjä kollegasi muissa organisaatiois...

Henkilöstön hyvinvointi Kyselyt Tiedote

Korona hallinnassa -testi

Tarjoamme suomalaisille työyhteisöille mahdollisuuden tehdä organisaatiokohtainen Korona hallinnassa -testi maksutta. Va...