<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Janne Vainikainen
marraskuuta 25, 2019

Uutta: Caf-arviointikehys nyt Zeffissä

Olemme toteuttaneet Zeffiin kansainvälisesti käytetyn Caf (Common Assessment Framework) -kehikon. Pääset kokeilemaan uutta Caf-pohjaa vaikka heti alla olevan linkin kautta. Caf on kehitetty vastaamaan julkisessa hallinnossa kattavan arviointityökalun tarpeeseen samaan tapaan kuin EFQM:a sovelletaan yrityksissä. Jos työskentelet yksityisellä sektorilla, tarpeeseesi vastaa paremmin Zeffissä jo yli vuosikymmenen ajan käytettävissä ollut 3 - in - 1 -arviointipohja organisaation itsearviointiin, joka yhdistää EFQM:n, ISO 9001:n ja Malcolm Baldrigen parhaita piirteitä samaan kattavaan arviointipohjaan.

imageimage-1

KUVA. Esimerkkikuva kahden ajanjakson välisestä vertailusta.

Nyt käyttöön tuleva Common assessment framework -pohja on räätälöity nimen omaan julkisen hallinnon tarpeisiin. Tämä Euroopan laajuisesti käytössä oleva arviointikehys on suosittu suomalaisissakin kunnissa ja valtionhallinnon yksiköissä. Olemme tuoneet Caf-pohjan Zeffiin, koska mielestämme kattavan laadunarvioinnin tekemisessä yleiset arviointikehykset antavat hyvän pohjan organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja voivat paljastaa kehittämiskohteita, jotka tietyn kapean segmentin arvioinnilla jäävät pimentoon. Kattavuudestaan huolimatta Caf-arviointi voidaan tehdä sähköistä työkalua käyttämällä vaivattomaksi - on mahdollista kokeilla arvioijajoukon suurentamista tai henkilökohtaisten vastausten keräämistä arviointiryhmältä keskustelun pohjaksi ennen perinteistä ryhmässä tapahtuvaa tulosten yhteenvetoa.

Yleisten arviointikehysten, kuten Caf tai EFQM arvon sanotaan usein olevan juuri yleisyydessä. Käyttämällä jaettua arviointikehystä tuloksia pystytään ainakin jossain määrin vertailemaan muiden samaa kehystä käyttävien vastaavien organisaatioiden tuloksiin. Lisäksi yleiset arviointikehykset eivät lähtökohtaisesti ota kantaa siihen, miltä osa-alueilta kehittämisen kohteiden odotetaan paljastuvan vaan arvioidaan järjestelmällisesti koko organisaatiota tai tehdään tietoinen päätös rajautua yksittäisten osa-alueiden tarkasteluun tiettynä vuonna.

Me Zeffillä uskomme, että yhdistämällä Caf:in kattava kysymyspatteristo sekä nelikenttien käytön tuoma itsearvioinnin tuloksesta ja arvioijien antama arvio kunkin arviointikohdan merkityksellisyydestä voidaan arvioinnin tuloksena saada helpommin priorisoitavissa olevia tuloksia. Tämä voi auttaa lyhentämään arviointisykliä ja saamaan entistä kattavammin organisaation jäsenten kannat kuuluviin. Lisäksi suosittelemamme arviointiasetelma mahdollistaa esimerkiksi organisaation eri osien tulosten vertailun ja siitä tehdyt analyysit.

Yllä on esimerkkikuva Caf-arvioinnista nelikentässä kun verrataan kahden vuoden arviointituloksia toisiinsa. Vastaavia vertailuja voidaan toteuttaa myös esimerkiksi osastojen välillä, mikä mahdollistaa benchmarkingin ja tehokkaan vertailukehittämisen. Esimerkkikuvassa on käytetty Zef-menetelmää eli älykästä zoomausta vastausten palauttamiseksi normaalijakaumalle, mikä poistaa tilastollisen asennevääristymän.

 

Pääset testaamaan Caf-pohjaa tästä (suositeltu selain Chrome tai Firefox):

Tutustu Caf-pohjaan 

Asiakkaidemme on mahdollista saada Caf-pohja oman organisaation sisäiseen käyttöön ja se on täysin muokattavissa vastaamaan paikallista tapaanne soveltaa Caf:ia. Kysy lisätietoja Vainikaisen Jannelta, yhteystiedot alla.

 

Lisätietoja ja yhteydenotot Caffin saamiseksi koekäyttöön omassa organisaatiossanne:

Janne Vainikainen

Customer Success Director

040 7280233

janne.vainikainen@zef.fi 

 

 Jaa blogi

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi

Lue myös:

Asiakaskokemus Kyselyt Saavutettavuus

Saavutettavuus verkkosisällöissä

Mitä uudet saavutettavuusvaatimukset teille merkitsevät  Verkkosisältöjen on hyvä olla saavutettavia monestakin syystä. ...

Kyselyt Tiedote

Uusi ominaisuus: Pop up -kyselyt

Julkaisimme uuden toivotun ominaisuuden Zeffissä Zeffiltä on jo jonkin aikaa toivottu mahdollisuutta liittää kysely pop ...

Asiakaskokemus Kyselyt

Zeffin asiakaskyselyn 2020 tulokset

Lämmin kiitos vastauksistanne! Zeffin asiakkaat vastasivat innolla syksyn asiakaskyselyymme. Vastaajia kyselyssä oli 217...