<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">
zef_logo.png
Ë

Topi Elomaa Topi Elomaa

Olipa kyse sitten tiedon laadusta tai vastausprosenteista eos-vastausvaihtoehto auttaa teitä tekemään parempia kyselyitä. Mitä se oikein tarkoittaa?

Lue lisää

Oletko miettinyt, miten valtava määrä tietoa eri sidosryhmilläsi on liiketoiminnastasi? Asiakaspalautekyselyt ovat yritykselle vaivaton kerätä tietoa ja tapa päästä lähemmäs asiakkaiden tarpeita ja toivomuksia.

Lue lisää