<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">
zef_logo.png
Ë

Markku Alasaarela Markku Alasaarela

Mistä asiakastyytyväisyys muodostuu? Asiakastyytyväisyys muodostuu asiakkaan henkilökohtaisista odotuksista ja niiden täyttymisestä tai täyttymättä jäämisestä.

Lue lisää

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, millä tavoin teet valintapäätöksiä? Millaisen vertailun jälkeen päädyit esimerkiksi nykyiseen autoosi tai puhelimeesi?

Lue lisää