<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close

Janne Vainikainen

05 Dec 2019

Laadullinen tutkimus

Laatumielikuvien selvittäminen digitaalisessa kyselyssä Laadullinen tu...

25 Nov 2019

Varmista korkea tasalaatuisuus monipuolisella arvioinnilla

Uutta: Caf-arviointikehys nyt Zeffissä Olemme toteuttaneet Zeffiin kan...

ZEF kyselytyökalu - Aloita ilmaiseksi