<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">
zef_logo.png
Ë

Gillion Vaughn Gillion Vaughn

Käsittelen tässä blogitekstissä mitä vastausharha tarkoittaa, kuinka se vaikuttaa kyselyillä kerättyyn tietoon sekä viittä yleisintä syytä sen syntyyn.

Lue lisää

Interaktiivinen sisältö on yksi tämän hetken tehokkaimmista sisältötyyppeistä. Tutkimusten mukaan se voi jopa kaksinkertaistaa markkinointisi tehon.

Lue lisää