<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">
zef_logo.png
Ë

Anne Seppälä Anne Seppälä

Palkitseminen on tunnettu tapa kannustaa ihmisiä kyselyiden pariin. Kuinka palkitseminen vaikuttaa vastausprosentteihin ja kyselyillä kerätyn tiedon laatuun.

Lue lisää

Saimme vieraaksemme Vimman Managing Director Sini Vikkulan. Sini on kokenut johtamisen, vuorovaikutuksen ja valmennuksen asiantuntija.

Lue lisää

Yrityksessä vallitseva yhteisöllisyys on voimavara, josta johtajan on mahdollista ammentaa vaikutteita myös ulkoiseen viestintäänsä.

Lue lisää

Millainen on hyvä kysely?

Anne Seppälä • helmikuuta 17, 2017

Käyttäjäystävällinen kysely pyrkii tukemaan käyttäjän motivaatiota osallistua kyselyyn sekä auttaa tätä löytämään vastaamisen tuottaman arvon.

Lue lisää