<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

ZEFin blogista löydät arvokasta tietoa kyselyistä, tiedolla johtamisesta ja tiedonkeruusta.

close
Kirjoittaja Janne Vainikainen
helmikuuta 25, 2020

Kohti rikasta asiakastietoa - pienin askelin ja suurin harppauksin

Kyselyvastauksien avulla saat tarkan tiedon asiakastarpeesta ja heidän arvostuksistaan. Lukuisten asiakasprojektien myötä olemme reilun 20 vuoden aikana jatkuvasti saaneet olla mukana todistamassa, kuinka rikastettu asiakasdata syventää päätöksentekoa ja tuo numerodatan rinnalle laadullista tietoa helposti toiminnaksi käännettävässä muodossa.

Zeffin viime vuonna lanseeratun trendianalyysin avulla voit myös tarkastella asioiden kehittymistä ajan mittaan eli poikkileikkausdatan lisäksi käytettävissäsi on myös mahdollisuus pitkittäisen analyysin tekoon. Tämä mahdollistaa aiempaakin moniulotteisemmat analyysit liiketoimintasi tueksi.

Raportit voidaan laatia näyttämään juuri sellaisia sisältöjä, joita päätöksenteossa tarvitset ja niitä voidaan jakaa edelleen. Voit esimerkiksi toimittaa johdolle heidän vastuualueitaan koskevat raportit tai myyjälle hänen asiakkuuksiaan koskevan raportin. Raporttilinkin saaja pystyy itse porautumaan tarkemmin saamiinsa tietoihin, mikä parantaa mahdollisuuksianne dataperusteiseen kehittämiseen ja toiminnan korkeaan tasalaatuisuuteen.

Zeffin toimitusjohtaja Jaakko Alasaarela on koonnut oleellisimmat vinkit asiakastyytyväisyyskyselyn tarkkaan analyysiin oheiseen lyhyeen videoon. Videolta opit oleellisimmat asiat asiakaskyselyn tulosten pitkittäisestä ja poikittaisesta analysoinnista sekä raporttien jakamisesta tiedontarvitsijoiden käyttöön. Tästä videosta on sinulle hyötyä, teitpä sitten vuosittain toistettavia laajoja kyselyjä tai jatkuvaa asiakaspalautteen mittausta. 

Video. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi.

 

 

Iloisia kyselyhetkiä toivottaen,

 

Janne Vainikainen, Customer Success Director, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fiJaa blogi

Kuinka parhaat kyselyt syntyvät?

Lue myös:

Myynti ja markkinointi Asiakaskokemus Kyselyt

Rakenna oma verkkotestisi helposti

Olet varmasti törmännyt verkossa erilaisiin testeihin, esimerkiksi kampanjoiden yhteydessä. Testin rakentaminen onnistuu...

Kulttuuri Asiakaskokemus Tiedolla johtaminen

Zeffi-palveluvalitsin Business Finlandille ja Kauppakamarille

Kuinka auttaa asiakkaat oikeaan palveluun? Zeffi järjesti 5.5.2020 asiakkailleen Timanttipäivän, jonka puheenvuoroja jul...

Myynti ja markkinointi Asiakaskokemus Kyselyt Case Studies

Kuinka Lumon hyödyntää Zeffiä? Vilja Lehtosen puhe Zeffin Timanttipäivässä

Millaisia kokemuksia Lumonilla on kyselyistä Zeffi järjesti 5.5.2020 asiakkailleen Timanttipäivän, jonka puheenvuoroja j...