zef_logo.png
Ë
Toni Martikainen Toni Martikainen • helmikuuta 15, 2017

Yrityskulttuuri kuuluu meille kaikille


Voiko dataa hyödyntää yrityskulttuurin rakentamisessa?

Nykypäivänä puhutaan paljon hyvästä yrityskulttuurista ja arvoista, yleensä yrityksien johto miettii millainen olisi hyvä yrityskulttuuri ja kuinka se voitaisiin rakentaa. Esikuvana on voinut toimia jokin toinen yritys tai johdon omat ajatukset. Haluttua kulttuuria on voitu rakentaa mm. rekrytoinnin avulla, mutta mikäli yritys on kasvanut ilman selkeää arvopohjaa, asia ei ole niin yksinkertainen. Tällöin kulttuurin kehittäminen ei onnistu pelkän rekrytoinnin tai strategisten päätösten avulla, vaan johdon tulee ensin ymmärtää millainen kulttuuri yrityksessä tällä hetkellä vallitsee. 

Vaasan yliopisto tutki vastikään kuinka hyvin organisaatioiden arvot ohjaavat eri kuntien toimintaa todellisuudessa. Tutkimus osoitti että organisaatioiden määrittämät arvot olivat usein kauniita korulauseita, jotka eivät ohjanneet henkilöstön tekemistä todellisuudessa. Useimmat henkilöt eivät myöskään osanneet nimetä organisaation arvoja. Mistä asia voisi johtua? Herää kysymys, osallistetaanko henkilöstöä tarpeeksi kulttuurin rakentamisessa vai tehdäänkö yrityskulttuuria koskevat päätökset suljettujen ovien takana?

Kysymällä selviää

Yritykset, joissa olen itse työskennellyt tai ollut osallisena ovat keränneet vaihtelevasti tietoa oman henkilöstönsä tarpeista ja haasteista. Yrityksen kehittymisen kannalta juurikin henkilöstöltä tuleva palaute on elintärkeää, eikä sen merkitystä tule unohtaa myöskään yrityskulttuurin rakentamisessa. Tiedonkeruuta voidaan tehdä esimerkiksi vuosittaisilla henkilöstötutkimuksilla tai lyhyillä pulssikyselyillä. Yrityksen avoimuuden kannalta on myös tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus anonyymiin palautteeseen tai niin ettei kriittisistä vastauksista koidu ongelmia, jotta henkilöstön todellinen hyvinvointi selviää.

Henkilöstökyselyiden tärkein tehtävä on löytää juuri ne tekijät, jotka vaikuttavat eniten henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen. Samalla nähdään ne asiat, jotka aiheuttavat mm. turvattomuutta tai innostavat työntekijöitä. Tutkimalla koko henkilöstön vastauksia tarkemmin, päästään näkemään ovatko motivaatiota lisäävät tekijät yhteisiä vai motivoiko henkilöstöä täysin vastakkaiset asiat. Tämän avulla pääsemme myös todentamaan toimitaanko yrityksen sisällä kirjattujen arvojen mukaisesti vai vallitseeko yrityksen sisällä todellisuudessa eri arvomaailma. 

“There’s no magic formula for great company culture. The key is just to treat your staff how you would like to be treated.”                                                        – Sir Richard Branson, Founder, Virgin Group

Yrityskulttuuri on meidän kaikkien to-do

Henkilöstökyselyiden avulla kerätty tieto jää turhan usein hyödyntämättä, jonka takia esimerkiksi laajan henkilöstökyselyn jälkeen olisi tärkeää antaa mahdollisuus tuloksien kommentointiin ja avoimeen keskusteluun yrityksen sisällä. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että yrityksen hyvinvointi sekä kulttuuri on kaikkien työntekijöiden summa, eikä vain äänekkäimpien henkilöiden. Siksi myös anonyymiin kommentointiin on syytä tarjota mahdollisuus, jotta yrityksen hiljaisimmat ja arimmat henkilöt saavat äänensä kuuluviin. 

Lataa ilmainen opas, niin saat parhaat vinkkimme henkilöstökyselyiden rakentamiseen: New Call-to-action

Muutos tehdään yhdessä

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi ja tehdä töitä yrityksessä, joiden arvoja he itse kannattavat. Hyvässä yrityskulttuurissa otetaan huomioon myös yksilöiden eri persoonat ja arvomaailmat, eikä ihmisiä yritetä pakottaa tiettyyn muottiin. Hyvä yrityskulttuuri ei myöskään ole staattinen käsite, vaan sen pitää kehittyä ja muuntautua ajan kuluessa. Jokaiselle henkilölle tulee antaa mahdollisuus oman mielipiteensä ilmaisuus ilman että hänen täytyy pelätä oman asemansa puolesta. 

Yrityksen sisällä voi olla useita kulttuureita tai toimintapoja, esimerkiksi eri osastojen välillä. Pääasia on että yrityksessä vallitsee kulttuuri ja ilmapiiri, joka saa henkilöstön jaksamaan ja panostamaan työntekoon. Väitän, että henkilöstön jatkuva kuunteleminen ja ymmärtäminen on lähtökohta hyvän kulttuurin rakentamiselle. Kuuntelemalla henkilöstömme yksilöllisiä tarpeita ja toisaalta löytämällä ne asiat, jotka yhdistävät tätä työyhteisöä, pääsemme askeleen lähemmäs hyvää työpaikkaa. 
Ota yhteyttä

Palvelemme kaikissa kyselyihin liittyvissä asiakastarpeissa. Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun välittömästi yhteyttä.