zef_logo.png
Ë
Toni Martikainen Toni Martikainen • tammikuuta 3, 2017

Eva Tuominen - Mikä oikeasti motivoi työntekijöitä


Eva Tuominen - Mikä oikeasti motivoi työntekijöitä

Järjestimme viime marraskuussa HR-ammattilaisille suunnatun ZEF Talk -tapahtuman, jonka yhtenä puhujana oli Deloitten Human Capital Director Eva Tuominen. Eva paneutui omassa puheessaan moderniin suorituksen johtamiseen sekä siihen kuinka tulevaisuuden työntekijät motivoidaan.

Neljäs teollinen vallankumous?

Suorituksen johtaminen sai alkunsa jo 1700-luvun lopulla alkaneesta ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta. Tällä hetkellä alkamassa oleva neljäs vallankumous nostaa esille kysymyksen organisaatioiden tarkoituksesta sekä henkilöstön sitouttamisen merkityksen. Näkyykö tämä muutos vielä yrityksenne johtamisessa?

Samaan aikaan uudet sosiaaliset ja teknologiset innovaatiot ovat mahdollistaneet uudenlaisille yrityksille eksponentiaalisen kasvun, josta niin sanotut perinteiset yritykset ovat jääneet paitsi. Perinteisten yritysten toiminta ja vuosittainen kasvu on vahvasti perustunut ajatukseen, että joka vuosi asiat tehdään hieman paremmin ja nopeammin kuin aiemmin. Tästä syystä juuri suorituksen johtaminen vaatii muutosta. Deloitten teettämän tutkimuksen mukaan peräti 35 prosenttia vastaajista koki ettei perinteisistä kehityskeskusteluista ole juurikaan mitään hyötyä ja peräti 45 prosenttia heistä koki niistä olevan jopa enemmän haittaa. Siltikin useimmat yritykset käyttävät runsaasti aikaa näiden prosessien ylläpitämiseen. Miksi?

lineaarinen_kasvu.png

Mistä suorituksen johtaminen sitten oikeasti rakentuu?

Keskitymme organisaatioissamme liian usein johtamaan pelkästään suorituksen johtamisprosesseja. Nykyään puhuessamme suorituksen johtamisen alasajosta unohdamme, että tavoitteenasenta on edelleenkin tärkeää ja esimiehinä meidän tulee auttaa ihmisiä keskittymään oikeisiin asioihin. Törmäämme usein liian korkealle tai matalalle asetettuihin tavoitteisiin. Kun saamme itse asettaa omat tavoitteemme, asetamme ne helposti liian matalalle parempien bonuksien toivossa. Toisaalta liian korkealle asetetut tavoitteet syövät omaa ja  muiden työntekijöiden motivaatiota. 

Toinen tärkeä osa-alue jonka unohdamme helposti on palaute. Palautetta tulisi saada entistä enemmän ja ihmisille tulisi antaa etenkin positiviista palautetta heidän tekemästään työstä.  

Mistä motivaatio syntyy?

Harvard Business Review:n teettämässä tutkimuksessa todettiin, että etenkin hyvästä työstä saatava tunnustus sekä oman roolin selkeys ja merkitys vaikuttavat eniten yksilöiden motivaatioon. Uuden sukupolven työntekijöille rahaa tärkeämpiä motivaattoreita olivat myös yrityksen kulttuuri ja arvot, kehitysmahdollisuudet sekä yrityksen johtajat. Nuoret kysyvät yhä useammin yrityksen arvopohjasta sekä missiosta haastatteluissa.

motivaatiotekijat.jpg

On hyvä muistaa, että vanhat mallit luotiin alunperin hyvin staattisiin ympäristöihin, jonka takia nykyajan suorituksen johtamisen tulee myös muuttua. Yritysten on tärkeää pysyä linjassa ja ymmärtää etteivät kaikki yksilöt välttämättä sovi kaikkiin organisaatioihin tai tehtäviin. Toisaalta suurin ongelma tulee kuitenkin yritysten ylätasolta. Arvostamme hyvää palvelua ja laatua, mutta jostain syystä palkitsemme vain nopeudesta ja lyhyen aikavälin tuloksista.

Tiedätkö mitkä tekijät vaikuttavat yrityksenne hyvinvointiin eniten? Lataa ilmainen opas ja opit kuinka rakennat onnistuneen henkilöstökyselyn selvittämään nämä tekijät.
New Call-to-action

Katso Evan koko puheenvuoro:
Ota yhteyttä

Palvelemme kaikissa kyselyihin liittyvissä asiakastarpeissa. Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun välittömästi yhteyttä.